yêu bản thân có phải là bệnh không » Đức Mu Blog | Đức Mu

yêu bản thân có phải là bệnh không Archive

yêu bản thân ?!

(yêu bản thân là gì- Hội chứng yêu bẩn thân – yêu bản thân có bị ghét không) Nhân tiện bị 1 ng anti vì quá yêu bản thân nên làm 1 bài, mà cũng lâu rồi ko viết blog :p (351) ...Read More