Đức Mu Blog | Đức Mu

test đọc

Turtle (ウミガメ Umigame, lit. “Sea Turtle”) là con rùa – bạn đồng hành lâu năm và sống tại cùng nhà Master Roshi. Tổng quan Tính cách Turtle khá nghiêm túc, trái ngược với thần rùa. Nó tốt bụng và có lòng biết ơn người ...Read More
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!