các bạn có thể comment blog của mình với Emoticon Yahoo và Các meme, trollface như sau:

(các kí tự minh họa thì dấu 2 chấm ở cuối sẽ viết cách ra 1 dòng, lúc viết comment bạn viết liền. Mình viết vậy để nó ko hiện lên hình)

 

DANH SÁCH CÁC TROLL FACE

:megusa: :megusa :

:ilied:   :ilied :

:trollgif:  :trollgif :

:yaomingso: :yaomingso :

:yaoming: :yaoming :

:fapfapfap: :fapfapfap :

:trolldad: :trolldad :

:troll: :troll :

:femaletroll:  :femaletroll :

 

DANH SÁCH CÁC MEME

:quyettam:  :quyettam :

:dangcapnam:  :dangcapnam :

😆  :lol :

:notbad:  :notbad :

:thatkhong:  :thatkhong :

:so:  :so :

:docbao:  :docbao :

:xebao:  :xebao :

:spiderman:  :spiderman :

:okay:  :okay :

:mrbean:  :mrbean :

:yuno:  :yuno :

:why: :why :

:pokerface: :pokerface :

:male: :male :

:female: :female :

:hanhoan: :hanhoan :

:hoanho:  :hoanho :

:vovan: :vovan :

:caigi: :caigi :

:no: :no :

:bravo: :bravo :

:lamsao: :lamsao :

:alone: :alone :

:thanhlong: :thanhlong :

:ngoimaytinh: :ngoimaytinh :

:kinhngac: :kinhngac :

:ytuong: :ytuong :

:angry: :angry :

:loncaiban: :loncaiban :

:matlonglanh: :matlonglanh :

:rangsau: :rangsau :

:truestory: :truestory :

:aaa: :aaa :

:motherofgod: :motherofgod :

:memekhoc: :memekhoc :

:suynghi: :suynghi :

:hehehe: :hehehe :

:nhincaigi: :nhincaigi :

🙂 :smile :

:kieungao: :kieungao :

:gau: :gau :

:awwyeah: :awwyeah :