Cosplay Archive

Có nên yêu người trong giới cos?

Dạo trc mình có biết bài Cosplay và khoảng cách giữa 2 thế hệ . Cũng có nói 1 số các đặc điểm của người trong cosplay. Bài này xin được mở rộng thêm và trả lời câu hỏi: có nên yêu người trong ...Read More

Fes mất tiền thì khác cái gì?

Nhân dịp vào SG chơi và đi fes nên mình đã có những trải nghiệm để có thể so sánh giữa fes mất  tiền (SG) và fes Free (HN). Bài viết mang tính chất khách quan khai thác mọi mặt của fes. Hơi dài ...Read More

Chọn char nào để cos?

Thời gian qua có “tư vấn” cho vài newbie nên có vài quan điểm muốn chia sẻ. Ý kiến cá nhân nên biết thế thôi, đứa nào vào cắn a rọ mõm lại (4059) ...Read More
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!