1 ngày của người sáng lập wordpress

Nếu bạn tập trung vào công việc mình yêu thích, tiền bạc sẽ đi theo. Tôi không cần có thật nhiều tiền. Chỉ cần có đủ cho công ty phát triển. Tiền bạc không phải là mục tiêu của tôi. Đời người quá ngắn