Tổng hợp tất cả các loại võ công trong Kiếm hiệp Kim Dung

PHẦN A. VÕ CÔNG – BÍ KÍP

Các loại võ công trong truyện Kim dung

Hướng dẫn xem: Tên Võ công + (Tên người sử dụng – Bộ truyện)
Chú thích:
TNGH: Tiểu Ngạo Giang Hồ
AHXĐ: Anh hùng xạ điêu
TĐHL: Thần Điêu Hiệp Lữ
YTĐLK: Ỷ Thiên Đồ Long Ký
LĐK: Lộc Đỉnh Ký.
TLBB: Thiên Long Bát Bộ

I) CÁC LOẠI BÍ KÍP VÕ HỌC:

 

hấp tinh đại pháp

1-Cửu Âm Chân Kinh
(Mai Siêu Phong, Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh- AHXĐ, Cô Gái Áo Vàng hậu duệ của Dương Qúa và Tiểu Long Nữ– YTĐLK, Chu Chỉ Nhược – YTĐLK)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

2-Cửu Dương Chân Kinh (Trương Vô Kỵ – YTĐLK)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

3-Quỳ Hoa Bảo Điển (Đông Phương Bất Bại- TNGH)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

4-Hoá Công đại pháp (Tinh Túc Lão Tiên- TLBB)

 

quỳ hoa bảo điển

5-Hấp Tinh Đại Pháp (Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung – TNGH, Đoàn Dự-TLBB)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

6-Đả Cẩu bổng pháp (Hồng Thất Công, Hoàng DUng và bang chúng cái bang cùng các trưởng lão 1 túi đến 6 túi – AHXĐ)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

7-Cà Sa Phục Ma công

8-Thiên Giám thần công
9-Long Tượng Ban Nhược công (Kim Luân Pháp Vương-TĐ ĐH)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

10-Vô Vọng thần chú
11-Thần Chiếu công

II/ CÁC LOẠI THẦN CÔNG:

 

Các bí kíp trong truyện Kim dung

Càn Khôn đại nã di

0-Tiên Thiên Công (Vương Trùng Dương – AHXĐ/TĐHL)
1-Cửu Dương thần công (Trương Vô Kỵ- YTĐLK)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

2-Dịch cân kinh (Trương Vô Kỵ -YTĐLK, Trương Tam Phong -TĐHL/YTĐLK)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

3-Càn Khôn đại nã di (Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu- YTĐLK, Dương Đỉnh Thiên – (?) )

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

4-Tử Hà bí lục (Nhạc Bất Quần- TNGH)
5-Tiểu Vô tướng công (Hư Trúc- TLBB)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

6-Bắc Minh thần công (Vô Nhai Tử- TLBB, Lý Thu Thủy- TLBB, Hư Trúc- TLBB)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

 

các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung

Ngọc Nữ Tâm Kinh

7-Cáp mô công (Âu Dương Phong- AHXĐ/TĐHL, Dương Quá- TĐHL)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

8-Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Kim Chung Tỏa (Ngao Bái- LĐK)
9-Nhật Nguyệt Thần Công (Nhậm Doanh Doanh (Con gái Nhậm Ngã Hành)- TNGH)
10- Ngọc Nữ Tâm Kinh (Lâm Triều Anh, Dương Qúa, Tiểu Long Nữ – TĐHL)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

11-Phá Nạp công
12-Kim Cương Bất Hoại Thể thần công

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

13-Viêm Viêm công
14-La Hán Phục Ma thần công

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

15-Hàn Ngọc chân khí
16-Hạc Lệ Cửu Tiên thần công
17-Hỗn nguyên công
18-Tiên Thiên thần công

III/ CÁC LOẠI KIẾM PHÁP:

 

độc cô cửu kiếm lệnh hồ xung

1-Độc Cô cửu kiếm (Lệnh Hồ Xung, Phong Thanh Dương- TNGH, Độc Cô Cầu Bại – (?) )

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

2-Tịch Tà kiếm phổ (Nhạc Bất Quần,Lâm Bình Chi- TNGH)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

3-Toàn Chân kiếm pháp (Vương Trùng Dương- AHXĐ)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

4-Ngọc Tiêu kiếm pháp (Hoàng Dược Sư- AHXĐ/TĐHL)
5-Thái Cực kiếm pháp (Trương Tam Phong, Trương Vô Kỵ- YTĐLK)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

6-Duyệt Tuyệt kiếm pháp (Duyệt Tuyệt Sư Thái – YTĐLK)
7-Hoa Sơn Kiếm Pháp (Lệnh Hồ Xung- AHXĐ)
8-Ngọc Nữ Kiếm Pháp (Tiểu Long Nữ – TĐHL)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

9- Lạc Anh kiếm pháp (Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư – AHXĐ)
10- Song Kiếm Hợp Bích (Tiểu Long Nữ, Dương Qúa – TĐHL)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

11-Miêu gia kiếm pháp

12-Lục mạch thần kiếm

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

 

ngọc nữ kiếm pháp

 

13-Tuyết Sơn kiếm pháp
14-Tùng Phong kiếm pháp

15-Hoa Sơn kiếm pháp: Minh Minh kiếm pháp, Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức, Thục Nữ kiếm pháp, Nhất Tự Tuệ kiếm, Cuồng Phong Khoái kiếm

16-Hành Sơn kiếm pháp: Hồi Phong Lạc Nhạn kiếm, Thiên Trụ kiếm pháp, Ngũ Đại thần kiếm, Thạch Lẫm kiếm pháp, Vân Vụ Ảo kiếm
18-Hằng Sơn kiếm pháp
19-Thái Sơn kiếm pháp
20-Tung Sơn kiếm pháp

21-Bát Mặc Phi Ma kiếm
22-Thất Huyền Vô Hình kiếm
23-Nhất Tự Điện kiếm

24-Thần Môn thập tam kiếm
25-Côn Luân kiếm pháp
26-Nga Mi kiếm pháp
27-Mộc gia kiếm pháp
28-Lưỡng Nghi kiếm pháp
29-Liên Thành kiếm pháp
30-Viên lao Sơn tam thập lục kiếm
31-Chính Lưỡng Nghi kiếm pháp
32-Bát Tiên kiếm pháp
33-Thất Huyền Vô Hình kiếm
34-Việt Nữ kiếm pháp
35-Kim Xà kiếm pháp

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

IV/ CÁC LOẠI CHƯỞNG PHÁP:

 

Kết quả hình ảnh cho Giáng Long Thập Bát Chưởng

0-Giáng Long Thập Bát Chưởng (Tiêu Phong- TLBB)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

1-Kháng Long Hữu Hối (Hồng Thất Công, Quách Tĩnh- AHXĐ, Tiêu Phong- TLBB)
2-Tiêu Dao du chưởng pháp (Hư Trúc- TLBB)
3-Lạc Anh thần kiếm chưởng (Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung, Quách Tĩnh, Dương Qúa- AHXĐ/TĐHL)
4-Ám Nhiên tiêu hồn chưởng (Dương Qúa- TĐHL)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

5-Huyền Minh Thần chưởng (Huyền Minh Nhị Lão- YTĐLK)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

6-Ngũ Độc thần chưởng (Lý Mạc Sầu- TĐHL)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

7-Thiên Sơn Lục Âm chưởng (Thiên Sơn Đồng Lão-TLBB)
8-Thôi Tâm Chưởng (Mai Siêu Phong- AHXĐ)
9-Kim Đỉnh Miên Chưởng (Duyệt Tuyện Sư Thái-YTĐLK)
10-Hàn Băng Chưởng (Huyền Minh Nhị Lão- YTĐLK, Tả Lãnh Thiền- YTĐLK, Long Nhi- LĐK)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

 

Ám Nhiên tiêu hồn chưởng

11-Đại Tung Âm Chưởng (Tả Lãnh Thiền- YTĐLK)

12-Hóa Công Đại Pháp (Đinh Xuân Thu- TLBB, A Tử – TLBB)

13-Độc Cổ Công (Đinh Xuân Thu – TLBB, A Tử – TLBB)

14- Hóa Cốt Miên Chưởng (Đinh Xuân Thu- TLBB, Hải Đại Phú – LĐK, Vi Tiểu Bảo – LĐK)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

15- Bích Lịch Kiêm Quang Lôi Điện Chưởng (Tổng Đà Chủ Hội Thiên Địa Trần Cận Nam- LĐK)
16- Xích Luyện Thần Chưởng (Lý Mạc Sầu – TĐHL)

17-Thiên Thủ Như Lai chưởng

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

18-Bát Nhã chưởng
19-Vi Đà chưởng pháp
20-Hàn Ý miên chưởng
21-Yếu Phạn Tróc Xà chưởng
22-Tứ Tượng chưởng pháp
23-Tam Hoả Tụ Đỉnh chưởng
24-Ngũ Hành Lục Hợp chưởng
25-Thiết chưởng

V/ CÁC CÔNG PHU ĐIỂM HUYỆT VÀ CHỈ PHÁP:

 

nhất dương chỉ

1-Nhất dương chỉ (Nam Đế Đoàn Chính Thuần- AHXĐ, Đoàn Dự, Đoàn Chính Thuần, Đoàn Diên Khánh- TLBB)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

2-Đạn Chỉ thần công (Hoàng Dược Sư- AHXĐ/TĐHL)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

3-Lục Mạch thần kiếm (Nhất Đăng Đại Sư- AHXĐ/TĐHL/TLBB, Đoàn Dự- TLBB)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

.

 

lục mạch thần kiếm

4-Lan Hoa phất huyệt thủ
5-Kim Cương chỉ

6-Đa La Diệp chỉ
7-Vô Tướng Đoạt chỉ
8-Niêm Hoa chỉ
9-Nhất chỉ thiền
10-Hắc Phong chỉ

VI/ CÁC LOẠI BỘ PHÁP:

Kết quả hình ảnh cho lăng ba vi bộ đoàn dự

1-Lăng Ba vi bộ (Đoàn Dự- TLBB)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

2-Thê vân tung (Võ Đang Thất Hiệp, Trương Vô Kỵ- YTĐLK)
3-Thủy thượng phiêu (Cầu Thiên Nhẫn – AHXĐ)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

4- Mai Hoa Bộ Pháp (Hoàng Dược Sư –AHXĐ/TĐHL)

5- Bích Hổ Du Tường (Quách Tĩnh- AHXĐ/TĐHL)
6-Thần Hành Bách Biến
7-Đăng Bình Độ Thủy

VII/ CÁC LOẠI QUYỀN PHÁP:

 

Thái cực quyền trương tam phong

1-Thất thương quyền (Tạ Tốn- YTĐLK)
2-Thái Tổ trường quyền (Tiêu Phong- TLBB)
3-Thái cực quyền (Trương Tam Phong, Trương Vô Kỵ- YTĐLK)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

4-Không Minh quyền (Châu Bá Thông- AHXĐ, TĐHL)
5-Linh Xà Quyền (Tây Độc Âu Dương Phong – AHXĐ, TĐHL)

6-Mộc gia quyền
7-Thâu Kê Mô Cẩu quyền

8-Thái Tổ trường quyền
9-La Hán quyền

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

 

Sư giác viễn với La Hán quyền

 

10-Phục Hổ quyền
11-Yến Thanh quyền
12-Bắc quyền tứ gia ( Đàm, Tra, Hoa, Hồng )
13-Cầm nã thủ (Tiểu,Đại, cầm nã thủ, Đinh gia Cầm nã pháp)
14-Thiên Thủ Như Lai Quyền

CÁC LOẠI CƯỚC PHÁP:
1-Tảo Diệp Thoái pháp
2-Liên Hoa thoái pháp

VIII/ CÁC LOẠI TRẢO PHÁP:

 

Cửu Âm bạch cốt trảo

1-Bóp Vếu Long trảo thủ (Vi Tiểu Bảo- LĐK )
2-Cửu Âm bạch cốt trảo (Mai Siêu Phong- AHXĐ, Chu Chỉ Nhược- YTĐLK)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

.

 

Vi tiểu bảo với Long trảo thủ

3-Ngưng Huyết thần trảo
4-Ưng trảo công
5-Hổ Trảo Tuyệt Hộ Thủ

 

 

VIIII/ CÁC MÔN ÁM KHÍ, ĐỘC DƯỢC:

 

thiên sơn đồng lão với Sinh tử phù

1-Sinh tử phù (Thiên Sơn Đồng Lão- TLBB, Hư Trúc- TLBB)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

2-Băng Phách ngân trâm (Lý Mạc Sầu- TĐHL)

3-Thần Long Thích(Long Nhi – LĐK)

.

 

băng phách ngân châm lý mạc sầu

4-Phi Châm Dẫn Tuyến (Đông Phương Bất Bại-TNGH)
5-Mạn Thiên Hoa Vũ (Hồng Thất Công, Hoàng Dung – AHXĐ)
6-Bão Vũ Lê Hoa Châm (?)

X/ CÁC LOẠI TRẬN PHÁP:

 

Thất Tinh bắc đẩu trận

1-La hán trận (Thập Bát La Hán Thiếu Lâm)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

2-Thất Tinh bắc đẩu trận (Toàn Chân Thất Tử- AHXĐ)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

3-Chân Võ thất tiết trận (Võ Đang Thất Hiệp- YTĐLK)

 

3 cao tăng thiếu lâm với La hán phục ma trận

4-Mai hoa trận (Hoàng Dược Sư – AHXĐ/TĐHL)
5-Đả cẩu Trận (Hồng Thất Công- AHXĐ/TĐHL)
6-Kim Cang Phục Ma Trận (3 Vị Thần Tăng Thiếu Lâm Tự-YTĐLK)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

7-Kiên Bích trận

 

 

XI/ CÁC LOẠI VÕ CÔNG KHÁC:

 

Sư Tử Hống tạ tốn

1-Song Thủ hỗ bác (Chu Bá Thông, Quách Tĩnh- TĐHL)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

2-Đẩu Chuyển tinh di (Mộ Dung Phục- TLBB)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

3-Hàn Băng chân khí (Tả Lãnh Thiền- TNGH)
4-Sư Tử Hống (Tạ Tốn – YTĐLK)

Click vào đây để xem video

(Các loại võ công trong truyện Kim dung-Các bí kíp trong truyện Kim dung,các loại võ công trong kiếm hiệp kim dung)

 

Chu bá thông với Song Thủ hỗ bác

6-Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Thủ
7-Hạc Xà Sinh Tử Bác
8-Bách Biến Thiên Ảo Hành Sơn Vân Vụ thập tam thức
10-Phục Ma trượng pháp

11-Kim Long tiên pháp
12-Bích Hải Triều Sinh khúc
13-Phân Cân Thác Cốt thủ
14-Phản Lưỡng Nghi đao pháp
15-Hồ gia đao pháp
16-Dương gia thương
17-Diệu thủ không không
18-Lục Hợp tiên pháp
19-Ỷ Thiên Đồ Long Công

Tham khảo thêm

(1200)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!