Tôi là ai?

Tôi là ai?“Mỗi năm mỗi khác” –người ta thường nói vậy và mình thấy đúng thật. Gần 3 năm ĐH, có 1 Đức MU rất khác :)…   (515) ...Read More
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!