Đặc điểm người trong giới cosplay Archive

Có nên yêu người trong giới cos?

Dạo trc mình có biết bài Cosplay và khoảng cách giữa 2 thế hệ . Cũng có nói 1 số các đặc điểm của người trong cosplay. Bài này xin được mở rộng thêm và trả lời câu hỏi: có nên yêu người trong ...Read More
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!