leaderboard (top 10 thành viên điểm cao nhất -ok)

[mycred_leaderboard number=10]

list all ranks (danh sách các racnk và điểm bên cạnh – ok)

[mycred_list_ranks wrap=””]

%rank_logo% %rank% %min% – %max%

[/mycred_list_ranks]

my balance (điểm của tôi – ok)

[mycred_my_balance ]-ZENI

my_rank (thứ hạng của tôi)
[mycred_my_rank show_title=1 show_logo=1]

users_of_all_ranks (người nào đang ở rank nào,cũng đc)

[mycred_users_of_all_ranks wrap=”ul”]
  • %display_name%
  • [/mycred_users_of_all_ranks]

    Badge (dùng làm phần thưởng, kiểu được bao điểm thì đc gì?)

    [mycred_badges]