Perfect Keylogger 1.68 full hướng dẫn 

Perfect Keylogger là một phần mềm keylog thế hệ mới tuyệt đối không thể bị phát hiện. Kĩ thuật bên trong phức tạp che giấu dưới giao diện bề ngoài thân thiện.

Tổng hợp các phần mềm keylog 

là một phần mềm theo dõi, ghi lại hoạt động của máy tính ở chế độ ẩn danh.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!