Facebook Protector – bảo vệ bạn khỏi các trang web lừa đảo, độc hại 

Add-on này không chỉ giúp bạn ngăn ngừa nạn lừa đảo trên Facebook mà còn giúp bạn không bị mời vào nhóm một cách vô tội vạ trên Facebook (Hướng dẫn xem bên dưới).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!