Ebook kỹ năng mềm và dạy làm web Đọc phát hiểu luôn

Dạy làm web Dành cho Newbie

 • Hướng dẫn chi tiết từ A->Z Cho các bạn mới bắt đầu làm web. Đảm bảo xem xong sẽ làm được.
 • > Xuất bản: 2012
 • > Tương thích tối đa:Win 7
 • > 5 Mục lớn,40 trang con
 • > Link Download

Kỹ năng mềm Dành cho FMC

 • Chia sẻ toàn bộ kỹ năng, kinh nghiệm trong suốt thời gian sinh viên mình tham gia CLB Nhà Quản trị tương lai - Đại học Công Đoàn.
 • > Xuất bản: 2012
 • > Tương thích tối đa:Win 7
 • > 5 Mục lớn,20 trang con
 • > Link Download

Không tên Chưa biết viết gì

 • Chỗ này để trống vì chưa biết viết gì. Kỹ năng chém gió?Kỹ năng cua gái?.
 • > Xuất bản: 20xx
 • > Tương thích tối đa:Win 7
 • > xxx Mục lớn,xxx trang con

Ứng dụng đọc Blog Xem toàn bộ Web của Đức

 • Ứng dụng chạy trên điện thoại giúp xem tất cả các web Đức làm ở cùng 1 chỗ. Cũng để theo dõi cập nhật các bài viết tại Blog.
 • > Xuất bản: 2012
 • > Tương thích:Android
 • > Dung lượng:17,9 MB
 • > Link Download

Xem gói cước VNPT Cập nhật khuyến mãi mới nhất

 • Ứng dụng chạy trên điện thoại giúp xem tất cả các Chương trình khuyến mãi hiện có của VNPT.
 • > Xuất bản: 2012
 • > Tương thích:Android
 • > Dung lượng:16,8 MB
 • > Link Download

Cosplanner Ứng dụng dành cho Cosplayers

 • Ứng dụng giúp các Cosplayer lên kế hoạch chi tiết các Pj cosplay giúp làm đồ hiệu quả và không quên các chi tiết.
 • > Xuất bản: 2014
 • > Tương thích:Android và Ios
 • > Dung lượng:3,8 MB
 • > Link Download Android | Ios

LÀM WEB

Chưa bao giờ đơn giản như thế

Lời nói đầu Tác Giả

Ebook dạy làm web cơ bản

Khái niệm

I. Host
II.Tên miền
III.Mã nguồn
IV.Giới hạn dung lượng.

Tiến trình

I. Chuẩn bị
II.Các bước thực hiện
III.Localhost .

Quản trị

I.Quản trị nội dung
II.Quản trị nhân lực
III.Quản trị truyền thông.

Lời cuối

Những kinh nghiệm nhó trong suốt quá trình làm web.

Kỹ năng

Điều quan trọng cho cuộc sống

Tác giả Lời cuối

Tâm sự

I.Trưởng thành
II.Quan điểm sống
III.Mục tiêu.

Tổ chức

I.Lập kế hoạch
II.Thực hiện
III.Kiểm tra
IV.Kinh nghiệm

Kỹ năng

I.Thuyết trình
II.Làm việc nhóm
III.Tổ chức sự kiện
IV.Web kỹ năng.

Chém gió

Các bài viết chia sẻ quan điểm về mọi mặt cuộc sống.

Blog

Chia sẻ quan điểm về cuộc sống

Screenshot Blog App

Về tôi

Các bài viết về bản thân.

Cuộc sống

Chia sẻ quan điểm về mọi lĩnh vực trong cuộc sống.

Cos

Kỹ năng, kinh nghiệm Cosplay.

IE

Thủ thuật Internet, cách sử dụng phần mềm.

VNPT

Cuộc sống đích thực

Screenshot VNPT App

Kết quả hình ảnh cho fibervnn

Fiber

Internet cáp quang, cáp đồng, truyền số liệu.

Vina

Sim Vinaphone số đẹp gọi nội mạng miễn phí.

MyTV

Truyền hình theo yêu cầu với hàng trăm kênh đặc sắc. Gói giải trí đa dạng.

ĐTCĐ

Điện thoại cố định số Hotline dành cho cá nhân, doanh nghiệp.

Cosplay

Mình thích thì mình cos thôi

Screenshot Cosplay App

Tôi

Liệt kê các đồ cần mua hoặc tự làm.

Yêu

Thêm các nhắc nhở về thời gian, địa điểm, công việc...

Cos

Lên lịch trình đi fes, đi Shoot chi tiết.

Play

Chia sẻ PJ với tất cả mọi người trong giới.

Portraits

Photography (1999 – 2013)

Chapter 9 Nomadic Lifestyle

Candy canes lollipop macaroon marshmallow gummi bears tiramisu. Dessert croissant cupcake candy canes. Bear claw faworki faworki lemon drops. Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan cookie.

Aa

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Bb

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Cc

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Dd

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Portraits

Photography (1999 – 2013)

Chapter 9 Nomadic Lifestyle

Candy canes lollipop macaroon marshmallow gummi bears tiramisu. Dessert croissant cupcake candy canes. Bear claw faworki faworki lemon drops. Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan cookie.

Aa

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Bb

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Cc

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Dd

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Portraits

Photography (1999 – 2013)

Chapter 9 Nomadic Lifestyle

Candy canes lollipop macaroon marshmallow gummi bears tiramisu. Dessert croissant cupcake candy canes. Bear claw faworki faworki lemon drops. Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan cookie.

Aa

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Bb

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Cc

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Dd

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Portraits

Photography (1999 – 2013)

Chapter 9 Nomadic Lifestyle

Candy canes lollipop macaroon marshmallow gummi bears tiramisu. Dessert croissant cupcake candy canes. Bear claw faworki faworki lemon drops. Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan cookie.

Aa

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Bb

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Cc

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.

Dd

Faworki marzipan sugar plum jelly-o marzipan. Soufflé tootsie roll jelly beans. Sweet icing croissant dessert bear claw. Brownie dessert cheesecake danish jelly pudding bear claw soufflé.