GO UP

Journez

(Kinh nghiệm du lịch Quan Sơn) Đây là khoảng thời gian cuồng chân muốn đi đâu đó xung quanh Hà Nội trong 1 ngày. Nhưng sớt các kiểu toàn những nơi đã đi rồi hoặc chùa chiền quá chán =)). Được người bạn Điệp tư vấn đến Quan Sơn – 1 nơi hoang vu chưa đc khai phá hết – nghe thật thú vị.